دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک (pptx)

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک (pptx)

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک (pptx)

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که چرا بعضي از شرکت هاي بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود به موقعيتي معمولي و حتي تاسف بار تنزل يافته اند و چرا برخي از شرکت هاي کوچک و گمنام به يکباره به جايگاه هاي ممتازي در صحنه رقابت بين الملل رسيده اند؟ آ يا در اين مورد فکر کرده ايد که چرا برخي از موسسات، نوسان هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي کنند و در مقابل برخي از سازمان ها طعم تلخ شکست را چشيده و از ادامه راه باز مي مانند؟ به عقيده بسياري از متخصصان علم مديريت پاسخ بسياري از اين گونه سوالات را بايد در مفاهيمي به نام ((‏استراتژي )) و ((مديريت استراتژيک)) جستجو کرد. در اين دوره سعي شده است نگاهي گذرا بر مديريت استراتژيک و ضرورت و موانع بکارگيري آن در سازمان ها داشته باشيم .

فايلي که پيش روي شماست پاورپوينتي 17 اسلايدي با عنوان مديريت استراتژيک بوده که مناسب براي دانشجويان و اساتيد محترم جهت ارائه ويا تدريس در کلاس و ديگر محافل مي باشد.


دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملكرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملكرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنه فعالیتهاي وسیع و جامع ِحسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌ داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای كنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی، باید سطح بالایی از عملكرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد.

•بنابراين سئوالاتي كه ذهن محقق رادر اين زمينه به خود مشغول كرده و سبب شده تادرمورد آنها به تحقيق بپردازد به شرح ذيل مي باشد:

دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

دانلود پاورپوینت پژوهش با موضوع بررسي نقش حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران و اثر بخشي آن در تقويت كنترل داخلي در قالب خدمات مشاوره ای و اطمينان بخشي(pptx)

حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملكرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملكرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنه فعالیتهاي وسیع و جامع ِحسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌ داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای كنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی، باید سطح بالایی از عملكرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد.

•بنابراين سئوالاتي كه ذهن محقق رادر اين زمينه به خود مشغول كرده و سبب شده تادرمورد آنها به تحقيق بپردازد به شرح ذيل مي باشد:

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری منابع انسانی (تعيين ارزش منابع انساني: مفاهيم و نظريه )(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری منابع انسانی (تعيين ارزش منابع انساني: مفاهيم و نظريه )(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری منابع انسانی (تعيين ارزش منابع انساني:  مفاهيم و نظريه )(pptx)

يكي از اهداف اصلي حسابداري منابع انساني گسترش و كاربرد روش هاي معتبر و قابل اتكا براي سنجش و اندازه گيري ارزش منابع انساني در يك سازمان است. هر دو نوع سنجش و اندازه گيري پولي و غيره پولي براي تصميم گيري هاي مربوط به جذب و استخدام ،پرورش،تخصيص نيروي انساني و همچنين كنترل و ارزيابي به كار گيري موثر و كارآمد نيروي انساني توسط مديريت مورد نياز است.

هدف اين فصل اين است كه،چارچوب نظري را توسعه دهد تا ماهيت و شاخص هاي ارزش انساني را براي سازمانها توضيح دهد.اين چاچوب«نظريه ارزش نيروي انساني » ناميده مي شودو متغير هاي اقتصادي ، اجنماعي و رواني را تعيين مي كند.

فایلی که پیش روی شماست پاورپونتی شامل 36 عدد اسلاید و حاوی فصل ششم حسابداری منابع انسانی (تعيين ارزش منابع انساني: مفاهيم و نظريه) بوده و مناسب دانشجویان و اساتید محترم جهت ارائه و تدریس در کلاس و دیگر محافل می باشد.


دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت (اطلاعات بها برای قیمت گذاری و برنامه ریزی محصول)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت (اطلاعات بها برای قیمت گذاری و برنامه ریزی محصول)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت (اطلاعات بها برای قیمت گذاری و برنامه ریزی محصول)(pptx)

بعد از خواندن اين فصل شما مي توانيد :

• نشان بدهيد كه چگونه يك شركت تركيت توليداتش را در كوتاه مدت انتخاب مي‌كند.
• مي توانيد بيان كنيد كه چگونه يك شركت قيمت هايش را در كوتاه مدت تنظيم مي كند و اين حالت وابسته به اين است كه آيا ظرفيت ها محدود هستند يا خير.
• مي توانيد بحث كنيد كه چگونه يك شركت يك معيار قيمتي را براي حالت بلندمدت تعيين مي كند تا مي كند تا استراتژيهاي قيمت گذاري را هدايت بكند.
• و اينكه سودآوري محصولات و بخشها و قسمتهاي بازار را در حالت بلند مدت ارزيابي مي كند.
فايلي که پيش روي شماست پاورپوينتي است با 55 اسلايد که مربوط به فصل ششم حسابداري مديريت (اطلاعات بها براي قيمت گذاري و برنامه ريزي محصول) بوده و مناسب براي دانشجويان و اساتيد محترم جهت ارائه و تدريس در کلاس و ديگر محافل مي باشد.


دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت و کنترل سیستم (ارزیابی عملکرد در سرتاسر زنجیره ارزش)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت و کنترل سیستم (ارزیابی عملکرد در سرتاسر زنجیره ارزش)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت و کنترل سیستم (ارزیابی عملکرد در سرتاسر زنجیره ارزش)(pptx)

اين فصل اولين طراحي از دو بخش حسابداري مديريت و كنترل سيستم براي اهداف استراتژيك است. حسابداري مديريت و كنترل سيستم تعداد زيادي از معيارهاي عملكرد سيستم در سازمان را شامل سيستم مديريت بها در بر مي گيرد. مفهوم كنترل به مجموعه اي از رويه ها- ابزارها – معيارهاي عملكرد و سيستمي كه سازمان براي راهنمايي و انگيزش كليه كاركنان براي دست يابي به اهداف سازماني است، اشاره دارد. ما همچنين ويژگي هاي تكنيكي يك سيستم حسابداري مديريت و كنترل خوب طراحي شده را طراحي مي كنيم كه شامل...

فایلی که پیش روی شماست پاورپوینتی شامل 50 اسلاید از فصل هفتم حسابداری مدیریت و کنترل سیستم (ارزیابی عملکرد در سراسر زنجیریه ارزش) بوده که مناسب دانشجویان و اساتید گرامی جهت ارائه و یا تدریس در کلاس ویا دیگر محافل می باشد.


دانلود پاورپوینت حسابداری بین الملل (pptx)

دانلود پاورپوینت حسابداری بین الملل (pptx)

دانلود پاورپوینت حسابداری بین الملل (pptx)

در مورد حسابداری بین الملل تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان،بر 3 مفهوم اشاره دارند:

1)حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها

2)حسابداری بین المللی تطبیقی

3)حسابداری جهانی ....

فایلی که پیش رو دارید پاورپوینتی است با 49 عدد اسلاید و با موضوع حسابداری بین المللی که در آن از فصل نوزده کتاب دکتر شباهنگ، فصل شانزده کتاب بل کویی، کتاب پیشرفته 1 دکتر همتی و استاندارد شماره 16 ایران استفاده شده است و مناسب برای دانشجویان و اساتید گرامی جهت ارائه و تدریس در کلاس و دیگر محافل می باشد.


دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری منابع انسانی (روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری منابع انسانی (روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول)(pptx)

دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری منابع انسانی (روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول)(pptx)

هدف از ارائه این فصل، ارائه روشی برای اندازه گیری دو بعد اصلی ارزش انسانی می باشد.

دو بعد اصلی ارزش انسانی در سازمان:

 1- ارزش مورد انتظار شرطی( (cv)E )

2- ارزش مورد انتظار بازیافتنی ( (Rv)E) .....

فایلی پاورپوینتی که در پیش رو دارید شامل 29 اسلاید بوده و مناسب برای دانشجویان و اساتید محترم جهت ارائه و یا تدریس در کلاس می باشد.